V Jesienny Konkurs Poezji

17 listopada odbył się V Jesienny Konkurs Poezji. Celem jego było propagowanie utworów poetyckich o tematyce jesiennej, napisanych w języku polskim, niemieckim i angielskim.

 Recytujący uczniowie byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VII) oraz trzech językowych (język polski, niemiecki i angielski).  Szanowne jury dokonało oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- dobór tekstu i pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu (akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja, tempo),

- kultura słowa (artykulacja, przestankowanie),

- ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Język polski

Klasy I – III:

1.      I miejsce - Wiktor Warzocha

W
yróżnienia: Jagoda Rudek i Weronika Kaźmierczak.

Klasy IV – VII

I miejsce - Żaneta Rudzińska

 

Wyróżnienia: Magdalena Zuzak, Szymon Łukawski i Władysław Mandziuk

 Język Niemiecki

Klasy I – III

1.      I miejsce - Agata Groblica

Wyróżnienia: Gabriela Stachowiak, Zuzanna Błaszczyk

Klasy IV – VII

1.      I miejsce - Monika Sikora

Wyróżnienia: Jan Szynklarz, Agata Hryczyszyn, Marcel Andruszków

Język Angielski

Klasy I – III

1.      I miejsce - Filip Jaworski

Wyróżnienia: Franciszek Kuczyński, Radosław Mandziuk

Klasy IV – VII

1.     I miejsce - Patrycja Pustelnik

Wyróżnienia: Rafał Walasek, Alicja Czajkowska, Igor Groblica.

Tego typu konkursy pełnią ważną rolę w kształtowaniu uczniów, bowiem pozwalają pokazać społeczności szkolnej talent, uczą przełamywania tremy oraz przygotowują do publicznych wystąpień.

 

 

Renata Boduch